IEED9HRS1_resim_29_10_2015_13_b

Yabancı ülke vatandaşlarının çalışma ve oturma izinlerinin alınması, oturma izninin uzatılması sürecinin takip edilmesi, Türk Vatandaşlığına geçiş için başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan hukuki her konuda hizmet verilmektedir. Müvekkillerimizin bu alana ilişkin karşılaşabilecekleri tüm hukuksal sorunlarının çözümünde destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda Yabancılar hukuku alanında avukatlık büromuzda aşağıdaki konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir:

* Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

* Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

* 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

* 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

* Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,

* Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi,

* Tanıma ve tenfiz.