content_99_2063280976536b3b47a04d2

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku bilişim sistemlerindeki her türlü ilişkiyi irdeleyen ve hak ve yükümlülükleri düzenlemeyi amaçlayan hukuk dalıdır. Bilişim hukuku, günümüzün gelişen teknolojik imkanları ve bilişim sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla, bilinen tüm klasik hukuk dallarıyla doğrudan ilişkili bir hale gelmiştir.

Bilişim Hukuku Konusunda Avukatlık Büromuzda Aşağıdaki Konularda Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri Sunulmaktadır:

* Bilişim sistemleri ve servislerine hukuka aykırı olarak yetkisiz erişim ve dinleme suçu,

* Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları,

* Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları,

* Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,

* Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçu,

* Müstehcenlik suçu,

* İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları,

* Bilişim sistemlerinin veya internet araç olarak kullanıldığı diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları.

* Internet ortamında fikri hak ihlalleri,

* Marka taklidi (iltibas),

* Alan adı uyuşmazlıkları.