127966451

İŞ HUKUKU

* İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar

* İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

* Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri

* Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeler ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması

* Hizmet sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları

* İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek

* Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar

* Grev-lokavt vb. gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü