aile-hukuku

Aile Hukuku, aileye oluşturan kişilerin, karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile tanımını vermek gerekirse evlilik ile birbirlerine bağlanan eşler ve bunlara soybağı ile bağlı olan kişilerdir.

Aile hukuku başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere, 6784 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun,  Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi’nde) düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nda aile hukuku düzenlemesi 3 başlık altında incelenebilir.

Birinci kısımda nişanlanma, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimini,İkinci kısımda soy bağının kurulması ve aile; Üçüncü kısımda vesayet düzeni, vesayetin yürütülmesi ve vesayetin sona ermesi düzenlenmiştir.

Türkiye’de istatiklere baktığımızda boşanmaların sayısı her geçen yıl artmaktadır. Medeni Kanunu’nun madde 161 vd. boşanma sebepleri belirtilmiş olup bunlardan önemli olanlar şunlardır:

Zina m.161: Zina sebebiyle boşanmada davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer ve affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Terk m.164 de düzenlenmiştir. Eğer eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık en az 6ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması m. 166: Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Diğer başlıca boşanma sebepleri: Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış m.162, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmem.163, Akıl hastalığı M.165 te düzenlenmiştir.

Boşanma ve ayrılık davalarında boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma davalarında, menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusuru olan taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.  Ayrıca boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusuru olan diğer taraftan manevi tazminat da talep edebilir.

MNY Hukuk olarak, evliliğin iptali ile ilgili davalar, boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası, nafaka davaları, velayet davası, aile konutu şerhine ilişkin davalar, tasarruf yetkisinin sınırlanması davaları, mal rejimi sözleşmesine ilişkin davalar, davalar, soy bağının reddi davası, ana veya çocuk tarafından açılan babalık davası, babalık sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası, evlat edinilme davaları, velayetin tanınması ve tenfizi davaları konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.