DENEME

HAKKIMIZDA

Ankara’da 2014 yılında faaliyet başlayan MNY Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu 2016 yılından itibaren Aydın’da ulusal ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmetleri vermektedir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul, miras ve aile hukukuna ilişkin sorunlarının yanı sıra bankacılık, finans, ticaret hukuku, sigorta, iş hukuku, yabancı yatırımlar, sözleşmeler hukuku, idare hukuku, vergi hukuku konularında da danışmanlıktan dava sonuçlanıncaya kadar olan her türlü prosedürde hukuki destek sağlamaktadır.

MNY Avukatlık Bürosu, Türkiye’de yatırım yapan yerli ve yabancı yatırımcıların yatırımlarına ilişkin hukuki ilişkiler kurulurken ortaya çıkması muhtemel sorunları henüz sorunlar doğmadan evvel hukukun genel prensiplerine uygun uzlaşma yöntemleriyle çözümlemekte koruyucu hukuk mekanizmasını işletmektedir. Hukuki sorunun çözümüne yönelik olarak evrensel hukuk ilkleri ışığında pratik, hızlı ve en avantajlı hukuki çözümleri sunmaktadır.

Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın muhtemel getirileri ve riskleri müvekkile izah edilmekte; izlenecek hareket tarzları ve stratejiler müvekkilin onayının ardından uygulamaya konulmaktadır. Dava sürecinin her aşamasında ortaya çıkan gelişmeler belirli periyotlarla güncelleme raporları şeklinde müvekkile sözlü ve yazılı olarak sunulmaktadır.

Avukatlık büromuz müvekkillerine eksiksiz, kesintisiz ve doğru çözüme yönelik bir hizmet sunabilmek amacıyla her platformda, diğer hukuk bürolarıyla ve konularında uzman kişi ve kurumlarla da işbirliği içinde çalışmaktadır.

Ankara’da bulunan irtibat büromuz, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarına, özellikle Rekabet Kurumu’na, Kamu İhale Kurumu’na, yapılacak başvurularda ve yabancı müvekkillerimizin çalışma ve yatırım izinlerinin alınabilmesi için yürütülen işlemlerde büromuza yardımcı olmaktadır.

Tüm hizmetlerin yürütülmesinde, müvekkillerinin kamuya açık olmayan her türlü bilgi ve belgelerini gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak muhafaza etmeyi ilke olarak benimsemiştir.

MNY Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı arabulucuları ile uygun müzakere ortamı sağlayarak uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenmesinde arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.