gayrimenkul-final

GAYRİMENKUL HUKUKU

Avukatlık büromuzda gayrimenkul hukuku alanında aşağıdaki konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır:

– Gayrimenkul Alım ve Satımı

– Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi

– Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

– Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

– İstirdat Davası

Gayrimenkulü haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı, söz konusu gayrimenkulün iadesi talebiyle açılan davadır.

– El Atmanın Önlenmesi

Mülkiyet hakkına yönelik olarak var olan ve devam eden bir saldırının önlenmesini sağlayan davadır.

– Ecrimisil Davası

Taşınmazın, 3.kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak açılan tazminat davasıdır.

– Ortaklığın Giderilmesi Davası

Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi davasıdır.

– Tapu Tescili ve İptali Davası

Tapu kaydının tesis ve sonradan değişme nedenlerinin sağlıklı olmaması, kanuna aykırılık taşıyan tapu kayıtları nedeniyle tapu kayıtlarının mülkiyet, coğrafi durum ve ölçü durumlarının yeniden düzeltilmesi, iptali ve yeni tescili istemiyle açılan davalardır

– Kat Mülkiyetinden kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, ana gayrimenkulün yönetilmesiyle ilgili uyuşmazlıklar, Müdahalenin önlenmesi, Kat Malikleri Genel Kurul kararların iptali gibi Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve dava hizmetleri verilmektedir.

– Kiranın Tespiti ve Uyarlanması

Kira sözleşmesinin sonradan değişen hal ve şartlara uydurulması talebi ile açılan davalardır. Kira bedelinin tespiti davası ise, sözleşmede artış miktarının yazılmaması ve tarafların bedelde anlaşamamaları durumunda açılan bir dava türüdür.

– Tahliye Davaları