Avrupa-Birligi-Uluslararasi-Hukuk1-660x330

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

Avrupa Birliği Hukuk Sistemi Topluluk Tüzükleri, Yönergeleri, Kararlar, Yönetmelikler ve Avrupa Birliğinin yaptığı anlaşmalardan oluşan ve tüm yasama organları ve işlemleri için temel teşkil eder. Avrupa Birliği mevzuatı, pek çok alanda üye ülkelerin hukuk kurallarına üstün kabul edilir. Avrupa Birliği’nin antlaşmalar aracılığıyla yayınladığı kurallar, doğrudan etki kuralı uyarınca tüm üye ülkelerin iç hukuklarına girer ve tüm ülkeler için bağlayıcıdır. Avrupa Adalet Divanı ve Lizbon Antlaşması uyarınca adının Genel Mahkeme olarak değiştirilmesi öngörülen Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi imzalanan antlaşmalar ile Avrupa Birliği hukukunu değerlendirir ve uygular. İlk Derece Mahkemesi, Avrupa Birliği’nin diğer mahkemelerinden önce genel olarak doğrudan bireyler ya da tüzel kişiler tarafından açılan davalara bakar. Avrupa Adalet Divanı ise üye ülkeler ile ya da Avrupa Birliği kurumlarıyla ilgili davalarla ve üye ülke mahkemelerinin bir üst kuruma sevk ettiği uyuşmazlıklarla ilgilenir. İlk Derece mahkemelerinde alınan kararlar için bazı yasalar doğrultusunda Adalet Divanına başvurulabilir ve temyiz istenilebilir

Avukatlık Büromuzda Avrupa Birliği Hukuku alanında danışmanlık ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak başvurularda hukuki prosedürün işletilmesi ve temsil hizmeti verilmektedir.