cccc
mmm
Ceza-Sorumluluunun-Esaslar
Ceza sorumluluğunun esasları

İnsan da diğer varlıklar gibi, tabiatın parçasıdır ve ona bağlıdır. Ancak insan, zekası ile “gelişme yasaları”nı kavrayarak, kendi amaçları doğrultusunda kullanma imkanına sahiptir. Bu imkan insanı, diğer canlılardan ayırmakta ve ona, tabiatı değiştirip dönüştürme gücü vermektedir.

s-Hukukunda-bra
İş hukukunda İbra

İbra sözlük anlamı ile aklama, temize çıkarma anlamında; ibraname ise aklama belgesi anlamında kullanılmaktadır.[1] Borçlar hukuku açısından ise ibra, borcu sona erdiren sebeplerden biri olup, bir edimi yerine getirme yükümlülüğünü hukuken ortadan kaldıran, borçluyu borçtan kurtarıp alacaklının da alacak hakkını sona erdiren bir işlemdir.

Avukatn-haklar
Avukatın hakları

Bir temel hak olarak doğru ve adil yargılanma hakkı anayasalar,kanunlar ve de uluslararası hukuki metinler ile güvence altına alınmıştır.Bu hakkın korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bağımsız mahkemelerin, hakimlerin ve savcıların varlığına bağlı olduğu kadar; bilgili, yürekli, en önemlisi bağımsız avukatların varlığına da ihtiyaç gösterir.